"Φεύγουσα κόρη" της Ρηνιώς Κυριαζή. Σκηνοθεσία: Μίρκα Γεμεντζάκη. Αισχύλεια 2012 - iliashatzakis